Pre ľudí, ktorí majú spoločný cieľ

Môžeme vás podporiť formou facilitácie a moderácie, pretože vieme:

Viesť stretnutia ľudí a ich diskusiu a hľadanie dohôd smerom k želanému výsledku

Uľahčovať komunikáciu a porozumenie v skupine

Umožniť účastníkom diskusie sústrediť sa na "kľúčové" témy

Sledovať proces v skupine a pracovať s ním v prospech ľudí v skupine

Zachytiť formou poznámok, zápisov informácie, výstupy a dohody skupiny

 


×
Načítavam...